•    

       www.pois.gov.pl    

    • Aktualności

      Farma wiatrowa Glińsk o mocy 6 MW zlokalizowana w obrębie miejscowości Glińsk gmina Świebodzin województwo Lubuskie, została sfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, 2007-2013 oraz ze środków kredytowych i własnych spółki
      Aktualnie farma wiatrowa pracuje i produkuje energię odnawialną z wiatru.